Lądowisko

LĄDOWISKO IKAR – JASŁO (informacje nie do celów operacyjnych)

DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE

Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska (ARP) 230 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne punktu odniesienia według WGS-84:

Szerokość geograficzna: 049°45’10,00″ N

Długość geograficzna: 021°30’40,00″ E

Położenie w stosunku do centrum miejscowości Jasło – 75° GEO, 2,5 km

Częstotliwość, sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej lądowiska – nie posiada.

Wzniesienie nad poziom morza: 230 m n.p.m.

Przeznaczenie lądowiska:

Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) w warunkach VMC w dzień. Zamiar wykonania operacji lotniczej należy uzgodnić i uzyskać zgodę zarządzającego lądowiskiem co najmniej jeden dzień wcześniej (tel. 604 635 735).

CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA

Wymiary pasa startowego:

długość 400 m, szerokość 25 m.

Główny kierunek startu/lądowania:

kierunek startu i lądowania 80° – 260° GEO

Oznaczenia pasa startowego – białe znaczniki na obrzeżach pasa startowego.

Rodzaj nawierzchni pasa startowego/drogi startowej – trawa.

Charakterystyka przedpola:

Lądowisko IKAR JASŁO znajduje się na wschód od miejscowości Jasło. Jest usytuowane na płaskim terenie ( łąkach ) w strefie przemysłowej.Od północy:

Rów melioracyjny w sąsiedztwie pasa startowego. Linia wysokiego napięcia równoległa do pasa w odległości 150 metrów od krawędzi pasa startowego.Od wschodu:

W odległości 100 m od progu pasa – rów melioracyjny. Od południa:

Na południowy zachód od zachodniego progu pasa w odległości 120 m wysokie drzewa oraz budynki, a w odległości 700 m komin o wysokości 62 m.

Od zachodu:

Oświetlenie uliczne wysokości 8m w odległości 180m od zachodniego progu pasa.

W odległości około 700m od zachodniego progu pasa (kierunek miasto Jasło), powstaje 48 metrowy maszt telekomunikacyjny. Obecnie nie oznakowany (nie oświetlony, nie pomalowany). Aktualizacja luty 2019r.

PROCEDURY WYKONYWANIA LOTÓW

Starty lądowania wykonywane są na kierunkach 08 – 26 z jednego pasa. W przypadku zamiaru lądowania na lądowisku należy zwrócić uwagę: czy lądowisko nie jest wykorzystywane przez modele latające. Aby wykonać lądowanie należy wykonać pełny południowy krąg nadlotniskowy i dać czas modelarzom na usunięcie modeli z pasa. Należy obserwować czy te czynności zostały wykonane.

Na lądowisku obowiązuje krąg nadlotniskowy na wysokości 300 m AGL południowy,

Trasy dolotowe – dowódca statku powietrznego wykonujący dolot/odlot do lądowiska Jasło Ikar inny niż ratowniczy powinien go wykonywać od strony zachodniej po obrzeżach miasta poza terenem jego zwartej zabudowy.

ZARZĄDZAJĄCY LĄDOWISKIEM

JASIELSKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE „IKAR” im. Leszka Preisnera