Stowarzyszenie

Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze IKAR zostało oficjalnie zarejestrowane 03.10.2008 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000315021. Jednakże jego założyciele i członkowie od dłuższego już czasu uprawiali sporty lotnicze, spotykając się na różnych zawodach i imprezach.

W 2004 roku powstała inicjatywa utworzenia lądowiska w Jaśle – z tym pomysłem ówczesny prezes Stowarzyszenia zapoznał władze miasta. Temat powstania tego lądowiska był już w tamtym czasie analizowany pod kątem przydatności dla miasta. Zyskał on akceptację w środowisku jasielskim.

Konsekwentne starania Stowarzyszenia doprowadziły do powstania w 2013 r. lądowiska na terenie Jasła – usytuowanego na wschód od centrum miasta, na płaskim terenie (łąkach) w strefie przemysłowej w pobliżu Zakładu Nowy Styl Jasło.

Lądowisko IKAR JASŁO zostało zarejestrowane i wprowadzone do Ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jako lądowisko wielofunkcyjne przeznaczone do wykonywania bezpiecznych operacji startów i lądowań, zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) w warunkach VMC w dzień. Dysponuje obecnie trawiastą drogą startową o długości 500 m.

Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „IKAR” im. Leszka Preisnera – jako organizacja społeczna, realizuje statutowe cele i zadania pożytku publicznego, związane nieodłącznie z lądowiskiem JSL IKAR, stanowiącym ważny element lokalnego bezpieczeństwa w postaci potencjalnego wsparcia dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Wojsk Obrony Terytorialnej, ruchu lotniczego śmigłowców, samolotów lekkich i ultralekkich.

Z funkcjonowania lądowiska płyną korzyści dla społeczeństwa, przyczyniające się do umocnienia rangi miasta w regionie, stanowiące impuls dla rozwoju przemysłu, turystyki oraz możliwości organizowania różnych imprez dla mieszkańców. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest zadbanie już dziś o to, co będzie potrzebne miastu w niedalekiej przyszłości. Biorąc pod uwagę szybki rozwój lotnictwa i coraz bardziej dostępne cenowo samoloty, można założyć, że lądowisko stanie się znaczącym oknem na świat dla Jasła – szybciej, niż autostrada czy choćby droga szybkiego ruchu. Nie chodzi tu o ruch pasażerski, a raczej o niewielkie samoloty biznesowe i turystyczne.

Ponadto celem Stowarzyszenia jest popularyzacja lotnictwa i dyscyplin z nim związanych oraz integracja środowisk lotniczych z terenu Jasła i okolic. Realizacja tego celu odbywa się poprzez sekcje takie jak:

samolotowa

paralotniowa

modelarska

Stowarzyszenie w swoich szeregach skupia czynnych pilotów – samolotowych, szybowcowych i motoszybowcowych, paralotniowych i motoparalotniowych, modelarzy, byłych pilotów oraz sympatyków lotnictwa.

Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego „IKAR” im. Leszka Preisnera:

Prezes: Piotr Słowik

Wiceprezes: Marcin Grabek

Wiceprezes: Jakub Preisner